Leczenie

W Busku Zdroju leczone są schorzenia:
  • narządu ruchu
  • reumatyczne
  • pourazowe
  • neurologiczne
  • choroby skóry
  • układu krążenia
  • dziecięce porażenia mózgowe


Głównym walorem leczniczym uzdrowiska Busko-Zdrój są wody siarczkowe, a następnie borowina, solanka jodkowo-bromkowa do kąpieli i inhalacji i nowoczesne urządzenia w zakresie fizykoterapii. Efekty leczenia wodą siarczkową są porównywalne w balneoterapii na skalę europejską i światową w zakresie reumatologii i działaniu przeciw miażdżycowym z korzyścią dla Buska-Zdroju.

Patrz: http://www.busko.com.pl/fundacjabz/informacje.html

LECZENIE AMBULATORYJNE

SZANOWNI PAŃSTWO
Informuję Państwa, że Uzdrowisko Busko-Zdrój oprócz leczenia sanatoryjnego, szpitalnego i pełnopłatnego w obiektach sanatoryjnych prowadzi  leczenie a m b u l a t o r y j n e na skierowania uzyskane z Regionalnych Kas Chorych odpowiednich do miejsca zamieszkania lub indywidualnie można zorganizować sobie pobyt z leczeniem ambulatoryjnym po zapłaceniu ryczałtem na miejscu w Busku Zdroju.   Praktycznie załatwienie leczenia ambulatoryjnego na skierowania wygląda następująco: Udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, którego prosimy o skierowanie na leczenie sanatoryjne w związku posiadanymi schorzeniami, prosimy również o skierowania na badanie / krwi, moczu, EKG, RTG klatki piersiowej/, po wykonaniu zleconych badań udajemy się do Regionalnej Kasy Chorych, która powinna wyrazić zgodę na zapłatę za leczenie ambulatoryjne w Busku-Zdroju.

Jeżeli chcecie państwo indywidualnie zorganizować sobie pobyt z leczeniem ambulatoryjnym prosimy o kontakt z naszym hotelem.

Z zabiegów w ramach leczenia ambulatoryjnego korzysta się w zakładach przyrodoleczniczych. Za optymalny okres leczenia uważa się 14 lub 21 dniową kurację. Płacąc ryczałt  przysługuje Państwu dwa zabiegi dziennie w dni zabiegowe, oraz jedna porada lekarska na tydzień. Zabiegi zaordynowane ponad ilość objętą ryczałtem są odpłatne wg cennika zabiegów jednostkowych. Za dodatkową opłatą można korzystać z konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych w Poradniach: Reumatologicznej, Osteoporozy, Neurologicznej,  Kardiologicznej, Dermatologicznej, Internistycznej, Ginekologicznej, Laryngologicznej, Stomatologicznej.